Toitlustus Majutus Telkimine Väliköök Kalastus
Ujumine Kanuu ja paadisõit Ratsutamine Sukeldumine Saun
etenfiru

Kodukord

Sisekorraeeskirjad

1. Kogu kompleksi rendiajad on saabumise peval alates 14.00- lahkumise peval 11.00, majutusruumide leandmisne alates  16.00. Ruumide kasutamise eelduseks on eelnevalt tasutud rendisumma ja eraisikute puhul ka tagatisraha.
2. Puhkekeskuse ruumides ja territooriumil ei vi viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud.
3. Puhkekeksuse ruumid  ja territoorium tuleb rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid rentnikule andmise hetkel. Rentnik peab vimaldama puhkekeskuse esindajal ennem lahkumist ruumid le vaadata.
4. Kik lhutud vi rikutud asjad (nud, toolid, mbel, uksed vms.) on rentnik kohustatud hvitama nende turuvrtuses.
5. Kui rentnik soovib kasutada Paekalda Puhkekeskuse nusid, tuleb need ennem lahkumist pesta ja asetada endisele kohale.
6. Lemmikloomade toomine Paekalda Puhkekeskusesse ei ole lubatud.
7. Rentnik kohustub maksma trahvi 50 eurot ning tasuma  eripuhastuse eest Puhastusteenuse osutaja poolt vljastatud arve,  kui Puhkekeskuse ruume ja inventari on reostatud mistahes viisil.
8. Puhkekeskuse territooriumil on keelatud:
 igasugune teisi hiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus.  Rendileandja esindajal on  igus vastava reegli rikkujaid korrale kutsuda ja/vi Paekalda Puhkekeskusest eemaldada
 siseruumides suitsetamine.
 suitsukonide ja prahi maha loopimine. Vljas suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi vi muusse selleks ette nhtud kohta
 lkke tegemine selleks mitte ette nhtud kohas
 siseruumides viibimine vlisjalatsitega
 puhkekeskusele kuuluvate toasussidega majadest vljas viibimine 
 saunas vihtlemine (v.a.tehisvihad) ja aroomide lisamine leiliveele.
 voodite, tekkide ja patjade kasutamine ilma neile eelnevalt voodiriideid panemata
 majadest esemete (mbel, tehnika, nud jne) vlja viimine, mber paigutamine ja mittesihtostarbeline kasutamine


9. Tagatisraha ja selle tagastamine 
* Kokku lepitud tagatisraha tagastatakse rentnikule rendiperioodi lppedes hiljemalt ndala jooksul juhul, kui Paekalda Puhkekeksuse kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning vimaliku kahju korral on tekitatud kahju hvitatud.
* Tagatisrahast on rentnikul igus teha kinnipidamisi, kui on rikutud sisekorraeeskirjasid.
* Kui kahjude suurus letab tagatisraha, on rentnik kohustatud  rendileandjale tasuma puudujva summa. 
 * Broneeringu kinnituse tasu ei kuulu tagastamisele, kui broneering thistatakse Paekalda Puhkekeskusest mitteoleneval phjusel.
10. Paekalda Puhkekeskus ei vastuta rentnikule kuuluva vara eest.

11. Suuremate sndmuste puhul on tegevuste ja toitlustuse osas inimeste arvu vimalik muuta kuni ndal ennem sndmust.

Rentnik peab suhtuma heaperemehelikult tema kasutusse antava puhkekeskuse varasse. Puhkekeskuse vara mitteperemeheliku (vara lhkumise, hvimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral on rentnik kohustatud hvitama Paekalda Puhkekeskusele tekitatud varalise kahju! 
Paekalda Puhkekeskuse hoonetes  ja territooriumil peab iga rentnik jrgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/vi rendileandja esindaja seaduslikke nudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti mittejrgimisel on rendileandja esindajal igus rentnik ja/vi temaga kaasasolevad kolmandad isikud puhkemaja territooriumilt minema saata, nendega lepingut lpetades ja nuda neilt tasu puhkemaja faktiliselt kasutatud pevade eest. rituse kontrolli alt vljumine (sh vandalism, korrale allumatus vi muu selline tegevus) annab rendileandja esindajale iguse ritus koheselt lpetada ilma tagasimakseid tegemata (k.a. tagatisraha) ja nuda rentnikelt sisse sellise tegevusega phjustatud kahjud. 

Paekalda Puhkekeskus Harjumaal Rummu jrve res| Firma suvepevad, talvepevad Harjumaal| Seminarid | Seminariruumid Harjumaal | Sukeldumine| Aktiivne puhkus|Tel: ( 372) 52 89472 | paekalda@gmail.com | Rummu Jrv O
Liitu meililistiga
toetajad